ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 15.7.2009

Program:

  1. Návrh na schválení Dohody o úhradě neinvestičních výdajů na žáky ZŠ Vrdy pro školní rok 2008/2009.
  2. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 2.
  3. Projednání žádosti šipkového týmu „Hospůdky na Vinici“ o finanční příspěvek na sezónu 2009/2010.
  4. Projednání zápisů finančního a kontrolního výboru.

Petr Pospíšil,  starosta