ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 15.6.2011

Program:

  1. Návrh na schválení rozpočtového opatření č.2 (rozpočet 2011)

Petr Pospíšil, starosta


Vyvěšeno dne: 22.6.2011