ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 16.5.2012

Program:

  1. Rozpočtové opatření č. 1.
  2. Závěrečný účet za rok 2011.  ( bod vyřazen )
  3. Skartační návrh pro Státní okresní archiv Kutná Hora.
  4. Zápis do kroniky za rok 2011.
  5. Odvolání Vlastimila Harta z kulturní komise a jmenování nového člena.
  6. Různé.

  • Dar obci 3500 stromků.
  • Zahájení poptávkového řízení na opravu hřbitovní zdi.

Jan Gerenda, místostarosta


Vyvěšeno: 23.5.2012                                            Svěšeno: 7.6.2012