ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 15.5.2013

Program:

 1. Oprava hřbitovní zdi
 2. RWE – dodatek ke smlouvě o sdružených službách
 3. MAS Lípa pro venkov – členský příspěvek
 4. Babyboxy pro odložené děti – darovací smlouva
 5. Zemědělské obchodní družstvo Skryje – dodatek ke smlouvě o pronájmu
 6. Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Obce Vinaře
 7. Schválení zmírnění tvrdosti poplatků za TKO na rok 2013
 8. Zpráva finančního výboru
 9. Různé

 • Vinařská Čarodějnice 2013
 • Dar obci – 40 středně vzrostlých dubů

Ing. Josef Čížek, starosta


Vyvěšeno: 23.5.2013          Sejmuto: 7.6.2013