z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 20.7.2011

Program:

  1. Jmenování zapisovatele zápisu a ověřovatelé zápisu
  2. Složení slibu
  3. Volba starosty a místostarosty
  4. Zřízení kontrolního a finančního výboru
  5. Zřízení komisí
  6. Diskuse

Ing. Josef Čížek, starosta

 

Vyvěšeno dne: 25.7.2011