ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 20.6.2012

Program:

  1. Závěrečný účet za rok 2011.
  2. Zpráva kontrolního výboru.
  3. Zpráva finančního výboru.
  4. Různé.

  • Zapůjčení dvou kontejnerů od firmy EKO-KOM.
  • Jednání na OU Vrdy s místostarostou Milošem Mlynkou.

Jan Gerenda, místostarosta


Vyvěšeno: 28.6.2012                                            Svěšeno: 13.7.2012