ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 15.07.2015 od 19:00 hodin

Program:

  1. Volba Starosty obce Vinaře
  2. Volba Místostarosty obce Vinaře
  3. Povolání náhradníků do zastupitelstva obce Vinaře

 

Lukáš Záruba, starosta


Vyvěšeno:                      Sejmuto: