ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 21.10.2009

Program:

  1. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 3.
  2. Projednání zápisů finančního a kontrolního výboru.

Petr Pospíšil,  starosta