ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 10.8.2011

Program:

  1. Odsouhlasení závěrečného účtu za rok 2010
  2. Návrh na statut starosty
  3. Schválení zbylých třech komisí – místní rozvoj (Evžen Pešl) – kulturní a sociální (Miloš Břeň) – lesní hospodářství (Karel Bárta)
  4. Návrh a projednání funkčních požitků členů ZO
  5. Projednání a odsouhlasení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Šmolcov.
  6. Projednání a odsouhlasení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro pana Šabata.
  7. Různé – návrh na schválení rozpočtového opatření č. 3 (vyúčtování voleb).
  8. Příští zasedání – náplň práce a obsazení jednotlivých komisí.

Ing. Josef Čížek, starosta


Vyvěšeno dne : 17.8.2011