ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 17.7.2013

Program:

  1. Oprava čelní hřbitovní zdi – I. etapa (2. část)
  2. Rozpočtové opatření č. 3/2013
  3. Příspěvek na činnost šipkařského oddílu “Hospůdka na Vinici”.
  4. Dětský den ve Vinařích
  5. Různé

  • Průběh opravy hřbitovní zdi I. etapy část 1
  • Cihly z původní hřbitovní zdi budou recyklovány nebo …
  • Bezúplatné převedení pozemku do majetku obce p.č. 985/2

Ing. Josef Čížek, starosta


Vyvěšeno: 24.7.2013          Sejmuto: 8.8.2013