ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 25.11.2009

Program:

  1. Návrh na projednání cenové nabídky firmy Alkon s.r.o. Čáslav, na zhotovení zabezpečovací signalizace.
  2. Návrh na schválení  odměn pro některé členy ZO.
  3. Projednání žádosti o finanční dar Městské nemocnici Čáslav.
  4. Návrh na schválení  dodatku č. 4 ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení TKO.
  5. Návrh na vyřazení majetku obce z evidence.
  6. Návrh na odstoupení od “Smlouvy o dílo” č. 03/2004/032 s firmou G-MONT s.r.o.
  7. Návrh na podání žádosti o dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje.

Petr Pospíšil,  starosta