ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 25.8.2010

Program:

  1. Návrh na schválení rozpočtového opatření.
  2. Projednání dostavby kanalizace a  kanalizačních přípojek.

Petr Pospíšil,  starosta