ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 26.9.2012

Program:

  1. Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2012.
  2. Přístup k přečerpávací stanici na Vinici.
  3. Místní komunikace na Vinici.
  4. Smlouva s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Žleby.
  5. Různé.

  • Metodický materiál k novelizaci znění zákona o místních poplatcích.
  • Příprava voleb do zastupitelstva Středočeského kraje.
  • Průběh dětského dne.

Jan Gerenda, místostarosta


Vyvěšeno: 3.10.2012                           Sejmuto: 18.10.2012