ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 17.7.2013

Program:

  1. Smlouva na opravu hřbitovní zdi – I. etapa (2. část)
  2. Stanovení ceny stočného – VHS Benešov
  3. Smlouva na hrobové místo a poplatky za hrobové místo
  4. Pamětní desky na hřbitovní zdi
  5. Pravidla Obecního úřadu při povolování kácení dřevin – úprava
  6. Různé

  • Celkové náklady na provoz kanalizace a ČOV za rok 2012

Ing. Josef Čížek, starosta


Vyvěšeno: 4.9.2013          Sejmuto: 9.9.2013