ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 3.9.2014

Program:

  1. Smlouva o dílo na opravu komunikací
  2. Příspěvek na činnost šipkařského oddílu “Hospůdka na Vinici”
  3. Prodloužení termínu na opravu II.etapy hřbitovní zdi
  4. Rozpočtové opatření č. 3/2014
  5. Různé
  • Zastupování obce ve věci určení náhrady za užívání honebních pozemků Honebního společenstva Vrdy

Jan Gerenda, místostarosta


Vyvěšeno: 12.9.2014                     Sejmuto: 29.09.2014