ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 16.10.2013

Program:

  1. Oprava kanalizačních vpustí ve Vinařích
  2. Rozpočtové opatření č. 4/2013
  3. Zpráva kontrolního výboru
  4. Zpráva finančního výboru
  5. Různé

  • Odložení realizace druhé etapy opravy hřbitovní zdi
  • Informace o průběhu dětského dne ve Vinařích
  • Volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  • Informace starosty k jeho rozhodnutí vzdát se funkce starosty obce a funkce zastupitele obce

Ing. Josef Čížek, starosta


Vyvěšeno: 23.10.2013          Sejmuto: 7.11.2013