z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 10.11.2010

Zahájení zasedání zastupitelstva
Složení slibu členy zastupitelstva
Určení ověřovatelů a zapisovatele

Program:

  1. Volba starosty a místostarosty
  2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  3. Zřízení komise stavební, komise kulturní a sociální a komise životního prostředí
  4. Diskuse

Petr Pospíšil,  starosta


Vyvěšeno:  11.11.2010