ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 30.12.2015 od 19:10 hodin

Program:

  1. Rozpočtové opatření č. 2
  2. Návrh rozpočtu
  3. Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 651/364/2010 (Arriva Východní Čechy)
  4. Žádost o palivové dřevo
  5. Volba členů inventarizační komise
  6. Žádost paní Evy Hartové o prodej pozemku 387/2 a části pozemku 387/1
  7. Diskuse

Lukáš Záruba, starosta


Vyvěšeno: 30.12.2015                     Sejmuto: 18.01.2016