Závěrečný účet za rok 2015 nebyl schválený zastupitelstvem obce.