Závěrečný účet za rok 2016 byl schválený zastupitelstvem obce č. 1/2017-15 ze dne 14. 6. 2017 s výhradou.

Zastupitelstvo obce Vinaře schválilo návrh závěrečného účtu včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2016, na svém zasedání č. 1/2017 dne 14.6.2017, s výhradou. Zároveň přijala nápravná opatření tak, aby se nedostatky uvedené ve zprávě o přezkoumání hospodaření napravily a neopakovaly.

Josef Brom, starosta obce