Závěrečný účet za rok 2017 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2017 byl schválený zastupitelstvem obce č. 5/2018-1 ze dne 20. 6. 2018

Josef Brom, starosta obce