Závěrečný účet za rok 2018 byl schválený zastupitelstvem obce č. 3/2019-2 ze dne 17. 5. 2019 s výhradou. Zastupitelstvo přijalo opatření, že zajistí důkladnější finanční kontrolu výkazu FIN 2—12 M.

Josef Brom, starosta obce