Závěrečný účet za rok 2019 byl schválený zastupitelstvem obce č. 2/5-2020 ze dne 24. 6. 2020 bez výhrad.

Josef Brom, starosta obce

Přílohy