Závěrečný účet za rok 2020 byl schválený zastupitelstvem obce č. x/5-2021 ze dne 13. 5. 2021 s výhradou.

Josef Brom, starosta obce

Přílohy

Autor: Webmaster