Závěrečný účet za rok 2021 byl schválený zastupitelstvem obce č. 6/3-2022 ze dne 23. 5. 2022 s výhradou.

Josef Brom, starosta obce

Autor: Webmaster