Jak to bylo?

Nemocnici jsme bohužel přebírali v celkově špatném stavu, a to včetně mezilidských vztahů, kdy se personál mezi sebou již ani nezdravil, a to vypovídá o všem. Sestry se nám svěřují se svými pocity, že se v minulosti například na obědě rádi setkávaly s kolegy, ale nyní se raději mnohým vyhýbaly. V takovém prostředí není možné kvalitně pracovat, to musí vidět každý.

Problémem byl samozřejmě velký nedostatek personálu. Chirurgové operovali neobyčejně málo a pacienti, kteří by dříve byli v naší nemocnici běžně operováni, byli posíláni do jiných nemocnic a tím se narušovaly také vztahy s ostatními zdravotnickými zařízeními, kterým taková praxe přidělávala práci a problémy jen proto, že zdejší nemocnice tyto zákroky nezvládala. To samé platí bohužel také o interním oddělení. Zde navíc způsobuje velké problémy předchozí zrušení lůžek na jednotce intenzivní péče a dokonce celkové rozbourání této části nemocnice. Zprovoznění uvedeného důležitého pracoviště a jednání s pojišťovnou o obnovení smlouvy na tato lůžka je nyní naší prioritou. Bez toho do Čáslavi nový kvalitní internista nepřijde.

Další kapitolou jsou také dluhy nemocnice, jež musíme teprve konkrétně vyčíslit, protože se stále objevují další položky, které jej navyšují. Už dnes ale víme, že je vysoký, dokonce překvapivě vysoký, i když jsme takové problémy očekávali. Dalším dluhem nemocnice jsou nevybrané dovolené zdravotníků, které lze vyčíslit až na dva miliony korun. Nedostatek lékařů prakticky nedovolil absenci kteréhokoliv z těch, kteří v nemocnici slouží. Jsou i takoví, kteří za poslední dva roky neměli jediný den dovolené, a to je nemyslitelné. O neproplacených přesčasech zdravotníků je také třeba se zmínit, i v tomto směru se s nimi bude muset nemocnice vyrovnat.

Jak to bude dál?

Od 1. prosince se nám podařilo zfunkčnit chirurgické oddělení, dojde k navýšení operačních zákroků a počtu ošetřených pacientů v ambulancích. Nastupuje erudovaný primář chirurgie z pardubické kliniky. Jde o všeobecného chirurga, který se navíc specializuje také na operace prsů. To nabídne větší klid a komfort pro ženy z Čáslavi a okolí, které se potýkají s těmito problémy a musely jezdit za operací mimo město. Zároveň dojde ke zprovoznění mammologické ambulance. (Zde je třeba vysvětlit, jakým způsobem byl pan doktor pro nemocnici zajištěn. Šlo o upozornění personální agentury v době působení bývalé ředitelky nemocnice. S panem doktorem jsme ale spolupracovali a byli jsme s ním v kontaktu již mnohem dříve, a to dokonce v době, kdy zde ještě působil jako primář pan doktor Spáčil.)

Kromě zmiňovaného primáře zároveň nastoupí jako jeho zástupce další zkušený lékař-traumatolog, který bude ošetřovat úrazy a provádět operace dlouhých kostí, tedy zákroky, které jsme museli dříve také překládat do nemocnic vyššího typu a nyní toto všechno zvládneme u nás. Zároveň jsou v jednání dva další lékaři jako posily chirurgického týmu a jednáme také o obsazení post primáře interního oddělení.

Od začátku příštího roku by zde měl podle příslibu otevřít další zkušený lékař kardiologickou ambulanci.

Od 21. listopadu se do čáslavské nemocnice vrací, i když prozatím na zkrácený úvazek s vidinou jeho zvýšení v budoucnosti, náš dlouholetý kolega MUDr. Jiří Baláš. Čáslavská nemocnice také bývala vyhlášená úspěšnou léčbou bércových vředů, jezdili sem pacienti ze širokého okolí a dokonce i z Prahy. Rád sděluji, že od 1. prosince se pro tyto pacienty otevírá ambulance chronických ran, která bude určitě také velkým přínosem.

Zatímco lékařů je v nemocnici nedostatek, přibylo v minulých letech mnoho nezdravotnického personálu. Nový organizační řád nemocnice, který se vrací víceméně k bývalému funkčnímu schématu, tak některé nadbytečné nezdravotnické pozice zrušil a díky tomu došlo při zachování bezproblémového chodu k měsíční úspoře bezmála tři čtvrtě milionu korun, které mohou být využity smysluplně a nebudou zbytečně zvyšovat dluh nemocnice. Další úsporu v měsíční výši kolem devadesáti tisíc korun přinesla výpověď firmě New Dimension, jejíž působení jako krizového managementu se bohužel neosvědčilo.

Začali jsem pracovat na záchraně naší nemocnice, ale stále jde jen o první kroky a první metry na dlouhé cestě. Budeme pokračovat v práci a další zprávu o posunu ve vývoji situace poskytneme v příštím vydání Čáslavských novin.

Všem zdravotníkům i ostatním lidem, kteří se podílejí na obnově naší nemocnice, patří velký dík.

MUDr. Ervin Petrikovič, místostarosta města pro zdravotnictví

Vyšlo na Svoboda.info 27. 11.  2022 zdroj: https://www.svoboda.info/zpravy/caslav/caslavsky-mistostarosta-petrikovic-predlozil-zpravu-o-stavu-mestske-nemocnice/