Vinařský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází nepravidelně jako dvouměsíčník.
Vydavatel: Obec Vinaře, Vinaře 44, 286 01 Čáslav, IČ 00236578.
Evidenční číslo: MK ČR E 24042.
Distribuce: zdarma do všech domácností.
Redakční rada: Mgr. Hana Veselá, Josef Brom, Bc. Jana Nevoralová

Příspěvky a podněty můžete zasílat na zpravodaj@vinare.cz


Vinařský zpravodaj

Informace pro přispěvovatele:

  • Své příspěvky prosím vždy doplňte svým podpisem a kontaktem na Vás. Kontakt slouží redakci pro případ potřeby konzultovat úpravy textu apod.
  • Případné obrazové přílohy prosím zasílejte samostatně, pokud možno v dobrém rozlišení.
  • Redakce si vyhrazuje právo výběru článků a právo příspěvky upravovat či krátit při zachování obsahu sdělení.
  • Anonymními příspěvky se redakce nezabývá.

Jak posílat fotky/obrázky:

Obrazový materiál k příspěvkům v elektronické podobě posílejte, pokud možno, v dobré kvalitě (min. 300 dpi). Soubory zasílejte zvlášť ve formátech jpg, png apod., nikoliv jako součást textového dokumentu. Pro větší soubory můžete využít např. službu uschovna.cz.

Své podněty a připomínky, nápady na témata či rubriky, které byste uvítali, nám můžete sdělit též prostřednictvím komentáře.


Přílohy

Autor: Webmaster

Komentáře

Prozatím nebyl přidán žádný komentář ...

Přidat komentář

Zadejte prosím komentář o počtu znaků....( min. 10, max. 500 )

Kontrolní výpočet (ochrana proti SPAM-u):

 Zásady ochrany osobních údajů