Obsahem Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) jsou popisné a lokalizační údaje o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, účelových prvcích, adresách a jejich vzájemných vazbách. Správcem i provozovatelem RÚIAN je Český úřad zeměměřický a katastrální (zhotovitelem celého systému je NESS Czech s.r.o.).

Na rozdíl od základních registrů ROB a ROS nejsou v RÚIAN vedeny informace o právnických osobách, ani žádné osobní údaje o fyzických osobách (údaje o vlastnictví jsou nadále obsahem katastru nemovitostí, nejsou vedeny v RÚIAN !).

Od spuštění základních registrů 1.7.2012 jsou ze zákona jediným místem vzniku referenčních údajů o adresních místech územně příslušné obce a stavební úřady (zápisem do RÚIAN). Pouze v případě zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb (PSČ) je editorem ČÚZK (vyjma speciálních firemních PSČ). Údaje o adresách, vedených v RÚIAN, jsou závazné pro celou veřejnou správu.
Autor: