RÚIAN (Registru územní identifikace, adresa a nemovitosti) je evidenční systém v České republice, který slouží k evidenci územních prvků, územně evidenčních jednotek, účelových prvků, adres a jejich vzájemných vazeb. Jeho správcem a provozovatelem je Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), a zhotovitelem systému je společnost NESS Czech s.r.o.

Hlavním rozdílem mezi RÚIAN a základními registry ROB (Registr obyvatel) a ROS (Registr obyvatelstva) je, že v RÚIAN nejsou vedeny informace o právnických osobách ani osobní údaje fyzických osob. Údaje o vlastnictví nemovitostí jsou nadále obsahem katastru nemovitostí a nejsou součástí RÚIAN.

Od spuštění základních registrů v roce 2012 se RÚIAN stal jediným místem, kde vznikají původní údaje o adresních místech, které jsou územně příslušných obcí a stavebním úřadům. Pouze v případě speciálních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb (PSČ) je editorem ČÚZK (vyjma speciálních firemních PSČ).Údaje o adresách, které jsou vedeny v RÚIAN, mají závaznou platnost pro celou veřejnou správu.

RÚIAN poskytuje popisné a lokalizační údaje, které jsou důležité pro správu území, plánování, evidence adres, katastr nemovitostí, a také pro různé veřejné agendy, jako je například výstavba infrastruktury, správa veřejných služeb, zdravotnictví, školství a mnoho dalších.Jeho účelem je usnadnit identifikaci a lokalizaci jednotlivých prvků na území České republiky a zajistit kvalitní evidenci adres a nemovitostí pro veřejné správy.
Autor: