Stát: Česká republika
Oblast: Čechy
Podoblast: Mělnická
Celková rozloha vinic [ha]: 67.2
Osázená registrovaná plocha vinic [ha]: 10
Počet registrovaných pěstitelů: 2
Údaje z roku:2005

Popis:

Vinařství do této obce (a sousední osady Vinice) zavedli už mniši z Vilimovského kláštera (Řád německých rytířů).

Vinice ve Vinařích vzdorovaly nepřízni válek a révokazů z čáslavské oblasti nejdéle - poslední vinohrad pana Sveřepy byl vyklučen v roce 1936. S velkým nadšením byla tradice obnovena v roce 1953, kdy Státní statek Čáslav pod vedením Jana Múčky vysázel 6 ha (podle jiných pramenů 11 ha) vinic odrůdami Chrupka bílá, Mt, Sz, Por (toho nejvíc) ve sponu 130x150 cm. Jindřich Hauft (Brevíř o českém víně) zmiňuje, že vzhledem k těžké jílovité půdě se nedařilo dosahovat plánovaných vyskokých výnosů a plocha byla později zmenšena na 3ha. V roce 1985 však naopak došlo k rozšíření na 11,36ha, přibyla hlavně odrůda Pálava a některé stolní. Po sametové revoluci byl Státní statek Čáslav zprivatizován (1992), Vinařskou část přebírají "V" podniky Čáslav podnikatele Josefa Vančury. Ten si buduje sklepní hospodářství na Bělišti. V dubnu 1998 byl na tento podnik vyhlášen konkurs. V dubnu 1999 vinohrad i sklepní hospodářství si pronajímá společnost pana Linka z Havlíčkova Brodu. Ani ten prý nebyl tím pravým zachráncem a nad vinařstvím v této obci visel dlouho Damoklův meč. Hrstka lidí v čele s panem Múčkou se s tím dlouho nehodlala smířit, ještě z února 2006 jsem našel zmínky, že se zde réva vinná pěstuje. Z roku 2002 jsem našel zmínku, že víno ze zdejších vinic je zpracováváno ve sklepích zámku Žleby. Dokonce v zápisech ze zastupitelstva obce z posledních let je patrné, že byla snaha plochy viničních tratí ještě rozšířit o další pozemky. Ovšem, zajímavé je, že do další novely Vyhlášky je v návrhu sloučení všech tratí pod název Na příčce.

Novinky zjištěné na podzim roku 2009: stará vinice v trati Na příčce byla v roce 2008 vyklučena, vinici získaly Vinné sklepy Kutná Hora, které ji oplocují a hodlají v nejbližší době osázet. Půda na vinici se opravdu lepí na boty nepříjemně, ale ato se ve vinici najdou oblázky neobvykle průsvitné čirosti (křemen?), což je podivné, půda by měla být výrazně vápenitá, nad obcí je strmý útes zřejmě vápenito-pískovcové stavby. Ledaže by půda byla odněkud navezená či vylehčovaná říčními písky. Snad by mohla být v budoucnu osázena i trať Bílá hůra, zatím tedy pole. Prý se i uvažovalo, že po novém osázení se vybuduje ve svahu sklepní hospodářství. Z toho ale zřejmě již sešlo.

Oficiálně ve statistikách z konce roku 2005 byli v této obci ke konci roku registrováni dva pěstitelé, osázená plocha činila 10 ha z celkových 67,2 ha.

Stará podoblast do roku 2004: Čáslavská