Svolání tohoto zasedání inicioval Státní pozemkový úřad, Pobočka Kutná Hora.

Program jednání:

 1. představeni jednotlivých členů sboru zástupců a Pobočky Nymburk
 2. seznámení s dosavadnim průběhem zpracování KoPÚ
 3. volba předsedy sboru
 4. schvalování jednacího řádu
 5. dosavadní průběh KoPÚ, projednání problémů v řešeném území a požadavků na plán společných zařízení

Sbor zástupců:

 • lng. Jaroslav Poděbradský, zástupce Pobočky Nymburk
 • Josef Brom, starosta Obce Vinaře
 • lng. Miloš Mynka, starosta Obce Vrdy
 • Ladislav Chromek, starosta Obce Bousov
 • Jiří Desenský, starosta Městyse Bílé Podolí
 • Mgr. Ludmila Záklasníková, starostka Obce Žleby
 • Marcela Farkačová, plná moc za OJGAR s.r.o.
 • Bc. Ivana Nováková
 • lng. Josef Čížek
 • Ing. Miloslav Vítek
 • Josef Kruml
 • Ing. Jindřich Jablečník
 • Jana Sehnalová, Ječmínkovy sady s.r.o.
 • JUDr. Jiří Sehnal
 • Ing. Roman Lukeš

Předsedou sboru byl zvolen - zástupce Pobočky Nymburk Ing. Jaroslav Poděbradský.