Budování čističky odpadních vod a kanalizační sítě Vinaře – Vinice – I. etapa.