Na tomto místě najdete přepisy článků z tištěných i elektronických médií, v nichž je zmíněna naše obec a které se podařilo dohledat. Ve snaze o nestrannost jsou články zveřejněny bez úprav a jakýchkoliv komentářů, přestože mnohdy chybí (a ani v době publikování textů  nebyly zveřejněny) názory protistrany. Články tak nemusí odpovídat stanoviskům obce, ani není cílem rozpoutávat jejich zveřejněním  na webu obce další diskuze. 


Zobrazeno: 25 - 29 ( z 29 celkem )

Ačkoliv jinde je posekáno, tráva před Horákovými zůstává netknutá.
Důchodce: Obec se nám mstí
21.06.2010 - 23:09

Je možné, že by obec úmyslně nekosila trávu na svém pozemku před obydlím jednoho z obyvatel, aby se ...

Zobrazeno: 25 - 29 ( z 29 celkem )