Povodně v roce 2003. Rozsah povodní nemá v naší historii takřka obdobu.