Obecní úřad Vinaře ve spolupráci s firmou AGERIS s.r.o. si Vás dovolujeme pozvat na kontrolní den ve věci návrhu studie odtokových poměrů v katastrálním území Vinaře.

Kontrolní den se bude konat dne 27.7.2020 ve 14:00 hodinv zasedací místnosti pobočky Státního pozemkového úřadu(SPÚ) v Kutné Hoře.

V případě jakýchkoli dotazů firmu AGERIS s.r.o. neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 542 221 637.

Přílohy