Jak loni, tak i letos byly pro děti připraveny sladké odměny a navíc slosovatelné ceny v tombole za splnění úkolů, kterých bylo připraveno 12. Nově se děti pokusily „projít“ labyrintem nebo si zastřílely ze vzduchovky. Schopnost správné trefy si prověřily hodem na šaška a na plechovky. Nově jsme pak zapojili rodiče do hry slepá bába a jízda v kolečku. Dále děti poznávaly tvary hmatem, trefovaly se tužkou do lahve či hledaly správný klíč k zámku. Zručnost si vyzkoušely při skládání zápalek jednou rukou do krabičky a postřeh procvičily v kvízu "která věc zmizela". A zastřílet si opravdovými šipkami na terč.

Celou akci pořádal a financoval Obecní úřad Vinaře. Občerstvení zajišťovala Hospůdka na Vinici. Do akce se zapojili manželé Suchánkovi, kteří zapůjčili koně a vozili děti na koních, hasiči Žleby, šipkařský klub Hospůdka na Vinici, paní Vrkoslavová z Vrdů se svými cvičenými psy, pan Šulc, který předvedl ovládání modelů letadel, a paní Dolejší, která zajistila to správné pomalování dětských obličejů.

Zábavného odpoledne se zúčastnilo celkem 48 dětí. Účast byla velká a průběh celého odpoledne byl plný nezapomenutelných zážitků.

Velký dík patří všem, kteří společnými silami zajistili zázemí pro hladký chod akce a věnovali jak dětem, tak i rodičům naší obce svůj volný čas.