Níže si vyberte způsob, kterým chcete zaslat na Obecní úřad Vinaře datovou zprávu:

On-line – vlastním elektronický podpis:

Elektronický podpis podání musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.

Při zasílání datové zprávy prosím uveďte:

 • své jméno a příjmení
 • doručovací adresu
 • telefon
 • název subjektu (u podnikatelů)
 • IČ (u podnikatelů)

Elektronická adresa elektronické podatelny: ou@vinare.cz
Časová možnost podání: kdykoliv
Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny

On-line – přes formulář (nevlastním elektronický podpis):

Tato možnost z důvodu opakovaných útoků byla do odvolání zablokována.

Osobně nebo pozemní poštou:

Při zasílání datové zprávy prosím uveďte:

 • své jméno a příjmení
 • doručovací adresu
 • telefon
 • název subjektu (u podnikatelů)
 • IČ (u podnikatelů)

Místo podání datové zprávy: Obecní úřad Vinaře, Vinaře 44, 286 01 Čáslav
Časová možnost podání: pozemní poštou kdykoliv, osobně v úřední dny podatelny (středa od 18:00 do 19:00 hodin)
Potvrzení přijetí: pozemní poštou se převzetí se nepotvrzuje; osobně v den převzetí datové zprávy


Technické parametry přijímaných datových zpráv:

 • datové zprávy jsou přijímány ve formátech *.pdf
 • maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 2 MByte
 • z fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy, jsou přijímány zprávy na flash discích

Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy.
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána.