Katastrální úřad pro Středočeský kraj, konkrétně Katastrální pracoviště Kutná Hora, zajišťuje pro obec Vinaře a osadu Vinice několik důležitých funkcí a služeb.

🏡 Nahlížení do katastru nemovitostí

AdresaRudní 432/4, Kutná Hora-Vnitřní Město, PSČ 28434 Kutná Hora
WebKatastrální pracoviště Kutná Hora
ID datové schránkyqwwieph
Telefon327513203
E-mailkp.khora@cuzk.czÚřední hodiny stav k 22.6.2023
Pondělí08:00 - 17:00
Úterý08:00 - 14:00
Středa08:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 14:00
Pátek08:00 - 12:00

Informace:

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, konkrétně Katastrální pracoviště Kutná Hora, zajišťuje pro obec Vinaře a osadu Vinice několik důležitých funkcí a služeb. Zde je seznam některých činností, které katastrální úřad vykonává pro katastrální území Vinaře:

  • Vedení katastru nemovitostí: Katastrální úřad evidence a správu všech katastrálních map, parcel a budov v obci Vinaře a osadě Vinice. Zodpovídá za aktualizaci a udržování těchto záznamů a poskytuje informace o vlastnictví nemovitostí.
  • Zakládání a rušení vlastnického práva: Katastrální úřad je odpovědný za zápis vlastnického práva k nemovitostem v obci Vinaře a osadě Vinice. Provádí zakládání nových vlastnických práv a ruší stará v případě prodeje, dědění, převodu nebo jiných právních úkonů.
  • Vedení evidence stavby a bytu: Katastrální úřad eviduje stavby a byty v obci Vinaře a osadě Vinice. Zaznamenává informace o jejich umístění, vlastnictví, rozměrech a dalších důležitých údajích.
  • Poskytování katastrálních výpisů a dokladů: Občané, právníci a další oprávněné osoby mohou požádat o katastrální úřad o výpis z katastru nemovitostí nebo o další potřebné doklady pro právní úkony týkající se nemovitostí v obci Vinaře a osadě Vinice.
  • Vedení evidence vlastníků:Katastrální úřad vlastníků evidence vlastníků nemovitostí v obci Vinaře a osadě Vinice. Zavává změny vlastnictví, včetně prodejů, darování, dědictví a dalších právních transakcí.
  • Správa geodetických a katastrálních podkladů: Katastrální úřad uchovává a spravuje geodetické a katastrální podklady, které jsou nezbytné pro aktualizaci a evidenci katastrálních map a parcely v obci Vinaře a osadě Vinice.
  • Poskytování poradenství a informací: Katastrální úřad je zdrojem informací a poskytuje poradenství v oblasti katastru nemovitostí pro občany,