Informace o počtu a sídle volebních okrsků

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, informuji o počtu a sídlech volebních okrsků.

Počet okrsků: 1

Sídlo volebního okrsku č. 1 : Vinaře čp. 44, 286 01 Vinaře (uvede se adresa volební místnosti)

v.r. Josef Brom, starosta obce