Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje mimo jiné povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Místa zpětného odběru pneumatik musí být stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik, což znamená, že se musí jednat také o místa veřejně přístupná. Místa zpětného odběru musí být viditelně označena a zpětný odběr musí probíhat bez nároku na úplatu (zdarma), bez vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby a nesmí nadměrně zatěžovat konečného uživatele. Výrobce musí pneumatiky od konečného uživatele odebírat bez rozdílu jejich značky nebo typu.

Od dubna roku 2016 spadají i pneumatiky do těch druhů odpadu, pro které platí tzv. kolektivní systém zpětného odběru. ELT Management Company Czech Republic (Eltma)je autorizovaný kolektivní systém zajišťující svoz a likvidaci pneumatik v České republice. Financování samotného systému je zajištěno účastnickým poplatkem. Pneumatiky jsou sváženy z jednotlivých sběrných míst a převáženy ke zpracování. Síť sběrných míst pneumatikse neustále rozšiřuje, proto je dobré pro aktuální situaci vždy navštívit stránky společnosti Eltma, kde si podle města jednoduše najdete nejbližší sběrné místo.

Zakoupením pneumatiky automaticky zaplatíte za její recyklaci, proto zpětný odběr se provádí:

  • bez vazby na nákup zboží či služeb
  • bez ohledu na značku pneumatik
  • bezplatně

Odevzdávejte použité pneumatiky na místa zpětného odběru.

Seznam sběrných míst najdete na stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na www.eltma.cz.

  • Pneuservis ČÁSLAV - Pražská 1081/13, Čáslav => spolehlivost, ochota
  • UNIKOM a.s. - Chotusická 1353, Čáslav => opakovaně nekomunikují
  • Complet Autoservis s.r.o. - Pod Nádražím 1248, Čáslav => malá ochota převzít pneumatiky, nechtějí si přidělávat práci
  • Autoservis Otakar Šibrava - Tyršova 1241, Čáslav
  • Autoservis Nedorost s. r. o. - Jeníkovská 301, Čáslav
  • KAR-mobil s. r. o. - Pod Nádražím 1204/6, Čáslav

Sběrný dvůr či dokonce černá skládka nejsou ta pravá místa pro odevzdání použitých pneumatik!
Pneumatiky se nebudou moci sbírat, tak jako doposud, odděleně v rámci svozu nebezpečného odpadu!

V případě, že budete chtít využít některé z uvedených míst zpětného odběru a budete odmítnuti nebo se setkáte s problémy při provedení zpětného odběru ze strany provozovatele místa, prosím, kontaktujte pracovníka Odboru odpadů (petra.choutkova@mzp.cz), nebo zašlete přímo podnět na ředitelství České inspekce životního prostředí. V případě, že se jedná o některé místo zpětného odběru zřízené kolektivním systémem ELTMA, je možné se obrátit přímo na tento kolektivní systém (info@eltma.cz).