V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, Vám oznamuji, že

s v o l á v á m

první zasedání okrskové volební komise – volební okrsek č. 1 pro volbu prezidenta České republiky, konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023.

První zasedání se uskuteční dne 21.12.2022 v 18:00 hodinv budově Obecního úřadu Vinaře se sídlem Vinaře 44, 286 01 Vinaře.

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

v.r. Josef Brom, starosta obce