Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 první zasedání okrskové volební komise

V souladu s ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

s v o l á v á m

pro volby do Evropského parlamentu,které se budou konat ve dnech 7. a 8. června 2024, první zasedání okrskové volební komise - volební okrsek č. 1, které se uskuteční dne 10.5. 2024 v 18 hodin v budově Obecního úřadu Vinaře se sídlem Vinaře 44, 286 01 Vinaře.

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

vr. Josef Brom, starosta obce Vinaře