Směsný komunální odpad: každý lichý pátek

Bioodpad: každý sudý pátek v období od dubna do konce listopadu


Kontejnery na tříděný odpad jsou přistaveny na následujících místech:

na Vinici

 • 1 kontejner na plasty – odvoz každý týden v pondělí
 • 1 kontejner na bio odpad – odvoz každý sudý pátek (v sezóně)
 • 1 kontejner na sklo – odvoz 1x za 4 týdny ve čtvrtek
 • 1 kontejner na papír – odvoz 1x za 14 dní v úterý
 • 1 kontejner na nápojové kartony – odvoz 1x za 4 týdny v úterý
 • 1 kontejner na kovy – odvoz podle potřeby (cca 1x za 2 měsíce)
 • 1 popelnice na olej – odvoz podle potřeby

u hřbitova

 • 1 kontejner pouze pro hřbitovní odpad !!

ve Vinařích

 • 3 kontejnery na plasty – odvoz každý týden v pondělí
 • 1 kontejner na bio odpad – odvoz každý sudý pátek (v sezóně)
 • 1 kontejner na sklo – odvoz 1x za 4 týdny ve čtvrtek
 • 2 kontejnery na papír – odvoz 1x za 14 dní v úterý
 • 1 kontejner na nápojové kartony – odvoz 1x za 4 týdny v úterý
 • 1 kontejner na kovy – odvoz podle potřeby (cca 1x za 2 měsíce)
 • 1 kontejner na textil – odvoz podle potřeby
 • 1 popelnice na olej – odvoz podle potřeby