• Obecní úřad
  • Volby
  • Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 2 a 3.10.2020

Prezident České republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č.169/2020 Sb. (s datem rozeslání 15. dubna 2020) a stanovil dny jejich konání na pátek 2. října a sobotu 3. října 2020. Za den vyhlášení voleb je tak považován 15. duben 2020 (§ 3 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají ve všech obcích Středočeského kraje.


Výsledky voleb do zastupitelstev krajů konané dne 2.10. – 3.10.2020, jsou dostupné na webu www.volby.cz.


Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020. Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

V souladu s ustanovením § 15 odst.1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svolávámprvní zasedání okrskové volební komise - volební okrsek č. 1 pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020. První zasedání se uskuteční dne 11.9.2020 v 18:30 hodin v budově obecního úřadu se sídlem Vinaře 44. Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

v.r. Josef Brom – starosta


Volby do zastupitelstva středočeského kraje - oznámení o době a místě konání voleb.

Starosta obce Vinaře podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje :

1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:v pátek dne 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00hodin.

2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1. je volební místnostVinaře 44, 286 01 Čáslav

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.

5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

Ve Vinařích dne 15.9.2020

v.r. Josef Brom – starosta