Stav ke dni 09.05.2021

Zobrazeno: 1 - 12 ( z 16 celkem )

Vyvěšeno od /do Název / Popis Zařazení Ke stažení
06.05.2021   OÚ Vinaře Z úřadu
06.05.2021  

● Změna ve složení zastupitelstva ● Složení slibu nového člena zastupitelstva ● Volba místostarostky obce ● Vyslovení důvěry či nedůvěry starostovi obce na základě jeho vlastní žádosti ● Rozhodnutí o odměně za výkon funkce nového neuvolněného člena zastupitelstva ● Dodatek č. 18 ke smlouvě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Smlouva o směně pozemků ● Vzorová smlouva o dílo pro „Stavební úpravy obecní budovy čp. 45, přestavba na byty“ Renovace haly ● Různé

OU Vinaře Z úřadu
26.04.2021  

Prodej částečně historicky připloceného pozemku

OÚ Vinaře Z úřadu
24.04.2021  

Prodej částečně historicky připlocených obecních pozemků

OÚ Vinaře Z úřadu
24.04.2021  

Prodej částečně historicky připlocených obecních pozemků

OÚ Vinaře Z úřadu
24.04.2021  

Prodej a směna historicky připlocených obecních pozemků

OÚ Vinaře Z úřadu
24.04.2021  

Prodej částečně historicky připlocených obecních pozemků

OÚ Vinaře Z úřadu
24.04.2021  

Prodej a směna historicky připlocených obecních pozemků

OÚ Vinaře Z úřadu
23.04.2021  

● Výše nájemného v obecních bytech (podklad k dotaci) ● Zrušení usnesení číslo 11B/6-2017 ze dne 15.11.2017 ● Projednání nabídek k záměru obce směnit pozemky (usnesení č. 6/1-2021) ● Liniová výsadba ● Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře verze A – XXXXX ● Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře verze B – XXXXX ● Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení – XXXXX ● Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvě o právu provést stavbu IV-12-6027585/1 ● Různé

OÚ Vinaře Z úřadu
19.04.2021  

Každé hospodaření musí být průběžně hodnoceno a analyzováno. Takovou analýzou je pro rozpočet obce závěrečný účet.

OU Vinaře Z úřadu
30.03.2021   OÚ Vinaře Z úřadu
28.03.2021   OÚ Vinaře Z úřadu

Zobrazeno: 1 - 12 ( z 16 celkem )