Stav ke dni 15.04.2021

Vyvěšeno od /do Název / Popis Zařazení Ke stažení
30.03.2021   OÚ Vinaře Z úřadu
30.03.2021  

Pronájem 2 místností v budově bývalé školy

OÚ Vinaře Z úřadu
30.03.2021  

● Žádost o podporu provozu „Linky bezpečí“ ● Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR Podání žádosti o dotaci MFČR v rámci výzvy č. 9 k programu 29822 a investičního záměru k projektu (obecní byty) ● Zabezpečení povinné výše spolufinancování (obecní byty) ● Pravidla pro přidělování bytů v majetku obce Vinaře ● Způsob stanovení výše nájemného ● Návrh nájemní smlouvy ● Rozpočtové opatření číslo 1/2021 ● Pronájem 2 místností v budově čp. 45 ● Různé

OÚ Vinaře Z úřadu
28.03.2021   OÚ Vinaře Z úřadu
30.12.2020   OÚ Vinaře Z úřadu
29.12.2020   OU Vinaře Z úřadu
29.11.2020   OÚ Vinaře Z úřadu
24.06.2020   OU Vinaře Z úřadu