Zápis a usnesení ZO č. 1/2021

● Výroční zpráva za rok 2020 ● Smlouva o poskytování služby eIDAS ● Rozhodnutí Stř. kraje - doměření poplatku za uložení odpadu 2016, 2018 ● Kronika obce 2019 ● Inventura za rok 2020 ● Žádost o směnu pozemku ● Různé

Autor: Webmaster