Zápis a usnesení ZO č. 1/2023

● Rozpočtové opatření č. 5/2022 ● Rozpočtové opatření č. 1/2023 ● Komplexní pozemkové úpravy Vinaře ● Inventura za rok 2022 ● Závěrečný účet obce za rok 2022 ● Účetní závěrka obce za rok 2022 ● Výroční zpráva za rok 2022 ● Výběr zhotovitele fasády obecního úřadu ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Vinařský hrozen, z. s. ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Šipkařský klub (Hospůdka na Vinici) ● Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Klub deskových her ● Aktualizace strategického plánu rozvoje obce Vinaře na období 2019-2029 ● Investiční záměr a administrace dotace pro rekonstrukci objektu čp. 45 (bývalá škola) ● Investiční záměr a administrace dotace pro demolici objektů čp. 95 a 97 + následné využití revitalizovaného území + podání žádosti o dotaci na demolici ● Různé - elektronická úřední deska, veřejné osvětlení ...

Autor: Webmaster